Systema Žiar nad Hronom

Ruské bojové umenie Systema je komplexný systém konceptov a tréningových cvičení, ktoré slúžia na vylepšenie života človeka vo všetkých troch úrovniach ľudských schopností: fyzickej, psychologickej a duševnej, bez obmedzenia veku, či pohlavia.

Ako bojový štýl sa zameriava na osobitné schopnosti každého jedinca, rozvíja kľúčové schopnosti pre boj bez pravidiel a proti viacnásobnej presile. Korene Systemy ležia v bojovej kultúre slovanských národov a v ruskej Pravoslávnej cirkvi. Hlavný princíp Systemy je nezničiť. Transformovať zlo na dobro. Spoznať samého seba.

Privítame záujemcov o tréningy:

Čas: Pondelok a streda: 17.00–19.00 hod.

Miesto: Obec Lovča, telocvičňa základnej školy.

Poplatok: 2 €/tréning

Prineste si: Športový odev (dlhé nohavice alebo tepláky), tričko, obuv do telocvične.

Kontakt:

Roman Gašparík

Odkazy: